Meidän ammattiosasto

Ammattiosaston tärkein tehtävä on jäsenten edunvalvonta. Ammattiosastossa käydään periaatteelliset keskustelut taloudellisesta edunvalvonnasta, muista sopimustavoitteista, organisaatiomuutoksista, kehittämishankkeista ja sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamistavoista.

Tehyn Loviisanseudun ammattiosasto 908 on perustettu toimimaan kattojärjestön paikalliseksi toimijaksi tavoitteiden mukaisesti.

Lisäksi ammattiosasto järjestää viriketoimintaa jäsenilleen sääntömääräisten vuosikokousten yhteydessä sekä retkiä esimerkiksi teatteriin tai konsertteihin.

Historia

Tehyn Loviisanseudun ao 908 on perustettu 1981.

 

Ammattiosastomme on jäsen Tehy ry:ssä

Tehy on maamme suurin terveys- ja sosiaalialan koulutuksen saaneiden ammattijärjestö. Tehy kokoaa alan tutkinnon suorittaneet sekä näihin ammatteihin opiskelevat henkilöt yhteiseen järjestöön, toimii heidän taloudellisena ja ammatillisena etujärjestönään sekä edistää keskinäistä yhteenkuuluvuutta.

Tehy valvoo ja parantaa ammattiosastojensa jäsenten taloudellista asemaa ja palvelussuhteen ehtoja sekä ammatillisia, sosiaalisia ja oikeudellisia etuja. Tehy on aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja. Tärkeitä asioita ovat mm. työelämän kehittäminen, työvoimapolitiikka, palvelujen tarjonta ja saatavuus sekä hyvä hoito. Tehy osallistuu aktiivisesti myös alan koulutuksen, ammattitaidon sekä terveyden- ja sosiaalihuollon kehittämiseen.

Tehy perustettiin 7.6.1982. Sitä ennen, keväällä 1981, oli jo perustettu ammattiosastoja. Tehy-lehti alkoi ilmestyä vuoden 1981 alusta.

Suurin osa Tehyläisistä työskentelee kunnissa tai kuntayhtymissä, vajaa 80 % . Yksityisellä puolella reilut 15 %.