Hälsningar från vårmöte!

28.4.2017
Fackavdelningens stadgeenliga vårmöte hölls torsdagen 27.4.17 på Kompanjonshuset Hörnan. På mötet fick vi avnjuta god mat i gott sällskap.

Fackavdelningens ordförande Kirsi Buddas berättade om aktuella ärenden gällande sote-reformen. Fackavdelningens representanter deltar i sote-reformsgruppen med de andra fackavdelningarna i området. Gruppens verksamhet koordineras av distriktsbyrån.Ordförande berättade även om ett gott resultat i förhandlingarna gällande arvoden vid överflyttning av arbetsuppgifter inom tandvården.

På vårmötet blev det förändringar i styrelsens sammansättning. På begäran beviljade vårmötet Lotte-Marie Uutinen avgång från styrelsen. Till ordinarie styrelsemedlem valdes  ersättare Mirka Lindfors och till ersättare Paula Helén. Uppdaterade kontaktuppgifter finns på hemsidan inom kort. Arbetsfördelningen inom styrelsen ändras i och med Lottes avgång, I fortsättningen sköter Camilla Kämäräinen informatörsuppgifterna.

På vårmötet fattades även beslut gällande stagdeenliga ärenden som godkännande av verksamhetsberättelse och bokslut. Vårmötet fastställde bokslutet och beviljade ansvarsfrihet åt styrelsen samt andra redovisningsskyldiga för förra räkenskapsperioden.

Tilläggsinformation: ordförande Kirsi Buddas, kirsi.buddas(a)loviisa.fi