Terkkuja kevätkokouksesta!

28.4.2017
Ammattiosaston sääntömääräinen kevätkokous pidettiin torstaina 27.4.17 Kumppanuustalo Kulmassa hyvän ruoan ja mainion seuran kera.

Ammattiosaston puheenjohtaja Kirsi Buddas kertoi ajankohtaisista asioista liittyen sote-uudistukseen. Ammattiosaston edustajat osallistuvat aluetoimiston järjestämään sote-rakennemuutos ryhmään muiden alueen ammattiosastojen kanssa. Puheenjohtaja ilmoitti myös hyvin onnistuneesta hammashuollon tehtävänsiirtojen yhteydessä neuvotellusta palkkiotuloksesta.

Kevätkokouksen myötä tuli muutoksia hallituksen kokoonpanoon. Anomuksesta kevätkokous myönsi eron hallituksen jäsen Lotte-Marie Uutiselle. Hallituksen varsinaiseksi jäseneksi valittiin varajäsen Mirka Lindfors ja hänen tilalle varajäseneksi Paula Helén. Hallituksessa tiedottajan tehtävät siirtyvät hallituksen jäsen Camilla Kämäräiselle.

Vuosikokouksessa päätettiin myös sääntömääräisistä asioista kuten toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen. Vuosikokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden edellisvuoden hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Kirsi Buddas, kirsi.buddas(a)loviisa.fi