Fackavdelningens vårmöte 27.4.2017

13.4.2017

Tehys fackavdelning i Lovisanejden kallas till stadgeenligt vårmöte på Kompanjonshuset Hörnan torsdagen 27.4.2017 kl 18. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Möteshandlingarna publiceras på fackavdelningens hemsida, medlemssidan.

Anmälningar till miia.felin@loviisa.fi, senast 21.4.2107

Välkommen!

Styrelsen